Velkommen til HYOP

HYOPs visjon er å eie og drive stasjoner for hydrogen drivstoff og anlegg for hydrogen produksjon. HYOP skal være en pådriver for å innfase hydrogen i transportsektoren.

HYOP har i dag fire hydrogenstasjoner i drift; Økern og Gaustad i Oslo, Gardermoen ved Oslo lufthavn (P5) og på Herøya ved Porsgrunn.
Driftsstatus
 Økern (Oslo) - Åpen

Gaustad (Oslo) - Åpen---------------------------------------------
Siste nytt:

Stasjonen i Drammen flyttes til Gardermoen
15. juni 2015 ble stasjonen på Kjellstad i Drammen flyttet til Gardermoen hvor den nå skal gjøre tjeneste. Dette er et samarbeid mellom Akershus Fylkeskommune, Avinor, Kunnskapsbyen Lillestrøm og HYOP. Stasjonen vil bli å finne ved innkjøringen til P5-parkeringen på Oslo lufthavn og vil åpne for regulær tanking tidlig i juli.

HYOP overtar stasjonen på Gaustad
Fra 1.mai 2013 overtar HYOP hydrogen-stasjonen på Gaustad. Driften vil gå som normalt og brukerne vil ikke merke noen vesentlige endringer.