Velkommen til HYOP

HYOPs visjon er å eie og drive stasjoner for hydrogen drivstoff og anlegg for hydrogen produksjon. HYOP skal være en pådriver for å innfase hydrogen i transportsektoren.

HYOP har i dag fire hydrogenstasjoner i drift; Økern og Gaustad i Oslo, Gardermoen ved Oslo lufthavn (P5) og på Herøya ved Porsgrunn.
Driftsstatus
---------------------------------------------
Siste nytt:

Statsministeren åpner hydrogenstasjonen på Gardermoen
2015-09-04
Det ble en høytidelig åpning av stasjonen på Gardermoen da Statsminister Erna Solberg foretok avduking av dispenseren i nervær av Fylkesordfører fra Akershus Anette Solli og en rekke andre gjester.

Etter flere år med utprøving av hydrogen som drivstoff, har HYOP nå tatt fatt på oppgaven å etablere en robust hydrogen infrastruktur som skal gjøre det mulig å starte innfasing av hydrogenbiler i Østlandsområdet. Etableringen av stasjonen på Gardermoen er et samarbeid mellom Akershus fylkeskommune, Avinor og Kunnskapsbyen Lillestrøm. En forstudie har vurdert videre muligheter for bruk av hydrogen som drivstoff på flyplassen.

Hydrogenstasjonen ved Oslo ufthavn er første brikke i den infrastrukturen som skal gjøre det mulig å starte introduksjon av hydrogenbiler i Norge. HYOP jobber nå etter en plan hvor det skal etableres fire robuste stasjoner i hovedstadsregionen over de neste to-tre årene, og sammen med stasjonen vi har i Porsgrunn skal denne infra­strukturen kunne ta imot de første 2-3000 hydrogenbilene.

Stasjonen i Drammen flyttes til Gardermoen
15. juni 2015 ble stasjonen på Kjellstad i Drammen flyttet til Gardermoen hvor den nå skal gjøre tjeneste. Dette er et samarbeid mellom Akershus Fylkeskommune, Avinor, Kunnskapsbyen Lillestrøm og HYOP. Stasjonen finner du ved innkjøringen til P5-parkeringen på Oslo lufthavn og den er nå åpen for registrerte brukere.

HYOP overtar stasjonen på Gaustad
Fra 1.mai 2013 overtar HYOP hydrogen-stasjonen på Gaustad. Driften vil gå som normalt og brukerne vil ikke merke noen vesentlige endringer.