Hyop er et selskap som eier og drifter hydrogenstasjoner for hydrogenbiler i Norge.

Hyop er en pådriver for å fase inn hydrogen i transportsektoren.

Selskapet har i dag fire hydrogenstasjoner i drift: Økern og Gaustad i Oslo, Gardermoen ved Oslo lufthavn (P5) og på Herøya i Porsgrunn.
Siste nytt
2015-12-21, av: Ulf Hafseld

Hyop, Kirkelig fellesråd i Bærum og Akershus Fylkeskommune etablerer hydrogenstasjon på Høvik. En rekke viktige punkter er avklart, og Hyop har sendt søknad til Bærum kommune om etablering av en hydrogenstasjon ved Høvik kirke. På kirkens eiendom står i dag en gammel prestebolig som ikke har vært i bruk på mange år.
Hydrogenstasjonen vil på denne tomten være lett tilgjengelig for mange brukere, og dermed være velegnet for å få fart i innfasingen av hydrogenbiler i Norge. "Stasjonen vil bli den første av flere Hyop vil etablere i de nærmeste årene, og designes med stor kapasitet for å ta unna forventet trafikkvekst fremover" sier Ulf Hafseld daglig leder i HYOP. "Vi er svært glad for å få på plass samarbeidet med Kirkevergen i Bærum, og vi mener det tiltalende designet på stasjonen vil bli en berikelse for Høvik-området" forsetter han. HYOP er et selskap som spesialiserer seg på å levere hydrogen drivstoff, og driver i dag fem hydrogenstasjoner i Østlandsområdet som har vært benyttet i uttestingsfasen. "I prosjektet på Høvik har vi et meget godt samarbeid med Akershus Fylkeskommune som har en svært tydelig hydrogenstrategi og stiller opp med finansiering i en krevende oppbyggingsfase. Prosjektet på Høvik inngår også i det store EU-prosjektet "Hydrogen Mobility Europe (H2ME)" hvor EU bidrar med finansiering for å få etablert 29 stasjoner i Nord-Europa" avslutter Ulf Hafseld.

Akershus fylke pådriver for hydrogen
Hydrogenbilene er elektriske biler hvor hydrogen utgjør energilageret, og de er velegnet til å kunne kjøre over lange strekninger og har like rask opptanking som vanlige biler. Enkelte bil-fabrikanter har startet opp produksjon av slike biler og flere vil komme med modeller de nærmeste årene. "Vi ser at med denne stasjonens kapasitet at det er mulig å starte innfasingen av hydrogen i taxiflåten" uttaler Fylkesordfører Anette Solli i Akershus Fylkeskommune. "Vi er en pådriver for hydrogen i transportsektoren i Norge, og ser dette prosjektet som en meget viktig milepæl, da det blir den første stasjonen som er designet for å kunne håndtere større flåter hydrogendrevne kjøretøy"

Med kirkens velsignelse

Kirkevergen i Bærum, Svein Erik T Andersen sier at det for Kirken i Bærum generelt, og for Høvik sokn spesielt, er viktig å kunne bidra med sin eiendom inn i et prosjekt med så tydelig miljøprofil. Bærums-menighetene har et omfattende miljøengasjement for å ivareta skaperverket, og de fleste av menighetene har kvalifisert seg som Grønne menigheter. Vi er glad for å kunne tilby en arena for å få ny, miljøvennlig teknologi på plass i nærmiljøet, sier kirkeverge Svein Erik Andersen.


2015-09-04 av: Ulf Hafseld

Det ble en høytidelig åpning av stasjonen på Gardermoen da Statsminister Erna Solberg foretok avduking av dispenseren i nervær av Fylkesordfører fra Akershus Anette Solli og en rekke andre gjester.
Etter flere år med utprøving av hydrogen som drivstoff, har HYOP nå tatt fatt på oppgaven å etablere en robust hydrogen infrastruktur som skal gjøre det mulig å starte innfasing av hydrogenbiler i Østlandsområdet. Etableringen av stasjonen på Gardermoen er et samarbeid mellom Akershus fylkeskommune, Avinor og Kunnskapsbyen Lillestrøm. En forstudie har vurdert videre muligheter for bruk av hydrogen som drivstoff på flyplassen.

Hydrogenstasjonen ved Oslo ufthavn er første brikke i den infrastrukturen som skal gjøre det mulig å starte introduksjon av hydrogenbiler i Norge. HYOP jobber nå etter en plan hvor det skal etableres fire robuste stasjoner i hovedstadsregionen over de neste to-tre årene, og sammen med stasjonen vi har i Porsgrunn skal denne infra­strukturen kunne ta imot de første 2-3000 hydrogenbilene.

2015-06-15 av: Ulf Hafseld

15. juni 2015 ble stasjonen på Kjellstad i Drammen flyttet til Gardermoen hvor den nå skal gjøre tjeneste. Dette er et samarbeid mellom Akershus Fylkeskommune, Avinor, Kunnskapsbyen Lillestrøm og HYOP. Stasjonen finner du ved innkjøringen til P5-parkeringen på Oslo lufthavn og den er nå åpen for registrerte brukere.