HYOP er et selskap som eier og drifter stasjoner for hydrogen drivstoff i Norge, og er en pådriver for å fase inn hydrogen i transportsektoren.

Selskapet driver i dag fire hydrogenstasjoner: Gaustad i Oslo, Gardermoen ved Oslo lufthavn (P5), Lillestrøm og Herøya i Porsgrunn. Flere stasjoner vil bli etablert i de nærmeste årene.
Siste nytt

Vi er i gang på Høvik

2016-11-02, av: Ulf Hafseld

Byggingen av den nye hydrogenstasjonen på Høvik er i gang! Tomten er nå ryddet, det falleferdige huset fjernet, og arbeidet med å forme det nye starter snart. HYOP ser frem til å få på plass en flott ny hydrogenstasjon i et område med stort behov for en tankestasjon for nullutslippsdrivstoff. Vi forventer å kunne levere drivstoff fra stasjonen i slutten av første kvartal 2017.EUs store hydrogenprosjekt utvides

2016-06-14, av: Ulf Hafseld

Fase II i den store europeiske utbyggingen av hydrogen infrastruktur er nå lansert. Dette betyr at det i tillegg til de 29 stasjonene som ble annonsert i fase I, skal bygges ytterligere 20 stasjoner i Nord-Europa. Hele 7 av de 20 nye stasjonene vil ble etablert i de nordiske landene; 1 på Island, 2 i Danmark, 2 i Sverige og 2 i Norge. Det er HYOP som står for etableringen av de to norske stasjonene, som er en del av HYOPs plan for å bygge et sterkt nettverk i hovedstadsregionen. Prosjektet vil også omfatte 1230 hydrogenbiler, hvilket vil øke antallet biler på europeiske veier betraktelig.

Les pressemeldingen her


Herøya første stopp på Europatur

2016-06-12, av: Ulf Hafseld

Søndag 12 juni kl. 15 ankom 9 hydrogenbiler fra Hyundai hydrogenstasjonen til HYOP på Herøya. Sammen med HYOPs tre biler, og en tilfeldig kunde, var det samlet hele 13 hydrogen­biler ved stasjonen. Noen av bilene skal kjøre videre gjennom hele Europa til de kommer til den hittil sydligste stasjonen i Europa som ligger i Bolzano i Italia. "Denne turen viser at utviklingen av hydrogeninfrastrukturen har kommet så langt at det faktisk er mulig å gjennomføre en ferietur med hydrogenbil i Europa." uttaler Morten Brusletto PR-sjef i Hyundai Motor Norge.

Stasjonen på Herøya ble åpnet for nøyaktig 9 år siden, og hadde stor aktivitet de første fem årene. Bilteknologien som ble brukt den gang, er for lengst avleggs og erstattet med komfortable hydrogenelektriske biler som drives med brenselceller. Det er disse som Hyundai viser frem i dag, og som nå kan kjøpes hos din forhandler for under en halv million kroner.

"Befolkningen i Grenland er svært heldige som har en hydrogenstasjon i sitt nærmiljø, men man skulle gjerne sett at de tok den nye bilteknologien mer i bruk" uttaler Ådne Naper fylkespolitiker i Telemark SV. Hydrogen fremheves i stadig større grad som et av de nullutslippsalternativene vi trenger for å få ned utslippene i transport­sektoren. Politikerne signaliserer at hydrogen skal ha samme starthjelp som det el-bilene fikk, og dette vises tydelig gjennom at hydrogenbilene opprettholder fordelene i kollektivfeltene og bomringene, der elbilene etter hvert får reduserte fordeler. "T elemark har et godt utgangspunkt for å være i front i denne teknologiutviklingen" sier Hallgeir Ofte, fylkespolitiker i AP. "I tillegg til den store ressurstilgangen på Herøya så er vi et kraftfylke, og har dermed muligheten til å produsere ´grønn´ hydrogen flere steder i fylket. Dette kan skape arbeidsplasser, ny næring og teknologiutvikling i vårt fylke, samtidig som det kan være med å redusere klimagassutslippene i transportsektoren" avslutter Hallgeir Ofte.

"HYOP driver fem hydrogenstasjoner i Norge, og er nå i ferd med å bygge disse om til å kunne utvide kapasiteten og øke robustheten i nettverket for å kunne ta unna den forventede veksten i antall hydrogenbiler i årene som kommer" uttaler Ulf Hafseld, daglig leder i HYOP. "Med flere stasjoner i Oslo-området og på Gardermoen, vil bevegeligheten med en hydrogenbil bli komfortabel, og man vil kunne komme seg raskt og forutsigbart til møter og på reiser. Rekkevidden på bilene er nå så god at man faktisk kan kjøre tur-retur Gardermoen uten å måtte tanke, og dersom man fortrekker å handle hydrogen fra Telemark, kan man klare hele turen kun ved å tanke på den lokale stasjon på Herøya." fortsetter Ulf Hafseld.Stasjonen på Lillestrøm i drift

2016-04-21, av: Ulf Hafseld

Vi er glade for å kunne meddele at hydrogenstasjonen på Lillestrøm nå er i regulær drift igjen etter å ha vært stengt i lengre tid på grunn av reparasjoner.

Dette gjør at stasjonsnettverket i hovedstadsregionen får bedre robusthet, og gir de som har base i Akershus og Oslo øst kortere vei til en hydrogenstasjon.

Første fylling på Lillestrøm i 2016

Endringer i stasjonstrukturen

2016-03-22, av: Ulf Hafseld


HYOP har de siste årene drevet et nettverk av hydrogenstasjoner på Østlandet. Disse har vært bygd opp av ulike aktører for demo-formål i perioden etter 2007. Vi vil nå gjøre en del nødvendige omrokkeringer for å etablere et stasjonsnettverk som er tilpasset den kommende markeds­introduksjonen av hydrogen i transportsektoren.

Flytting av stasjoner

Første ledd i denne omrokkeringen er allerede gjennomført ved at stasjonen på Kjellstad i Lier ble flyttet til Gardermoen i fjor sommer, og er klar for en videre oppgradering der når behovene melder seg.

Stasjonen på Økern må utvides dersom det skal være mulig å ivareta en økt trafikk­mengde i årene som kommer. Dette er det ikke mulig å få til på Statoil-stasjonen på Økern, og vi må derfor flytte hydrogenstasjonen. Ny plassering for denne blir på Høvik i Bærum, hvor det også skal etableres en parallell fyllelinje senere i år, noe som vil sikre meget god kapasitet og regularitet på stasjonen. Vi er i sluttfasen med arbeidet for godkjenning av byggesak hos Bærum kommune, og vil starte anleggsarbeidet på tomten på Høvik så snart vi får grønt lys.

Stasjonen på Gaustad har kun midlertidig opphold hos Sintef og skal flyttes til Ryen, hvor den skal utvides slik at kapasitet og regularitet økes. Denne prosessen vil vi tidsmessig legge etter flyttingen av Økernstasjonen, slik at en av stasjonene i Osloregionen til enhver tid skal være i drift i flytteperioden. Vi kommer tilbake senere med nærmere informasjon om denne flytteprosessen.

Stasjonen på Lillestrøm gjennomgår nå omfattende arbeider for å få satt denne i drift igjen, og dermed kunne gi større fleksibilitet til brukerne i en periode hvor en av nøkkelstasjonene i regionen er nede (Økern, senere Gaustad). Målsetning er å få stasjonen på Lillestrøm i gang tidlig i april.

Herøya-stasjonen ble i sin tid bygget for å kunne være en del av den permanente infrastrukturen. Vi vil senere i år gjøre en forbedring på 70 MPa-linjen der for å redusere tiden det tar å tanke. Hyop arbeider med å få installert bankkortlesere på alle sine stasjoner i løpet av året, slik at betaling bli lik på stasjonene.

Økern stenges 31.mars

Tiden er nå kommet for at vi må stenge ned hydrogenstasjonen på Økern, og siste dag for tanking vil være 31/3-16. Stasjonen vil så demonteres og transporteres til Porsgrunn hvor den vil gjennomgå en grundig service, får den settes i drift igjen på Høvik med planlagt oppstart i juni. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre for våre brukere, men ser frem til å få på plass en robust stasjon med høy leveringskapasitet på Høvik.


God påske til dere alle.

2015-12-21, av: Ulf Hafseld

Hyop, Kirkelig fellesråd i Bærum og Akershus Fylkeskommune etablerer hydrogenstasjon på Høvik. En rekke viktige punkter er avklart, og Hyop har sendt søknad til Bærum kommune om etablering av en hydrogenstasjon ved Høvik kirke. På kirkens eiendom står i dag en gammel prestebolig som ikke har vært i bruk på mange år.
Hydrogenstasjonen vil på denne tomten være lett tilgjengelig for mange brukere, og dermed være velegnet for å få fart i innfasingen av hydrogenbiler i Norge. "Stasjonen vil bli den første av flere Hyop vil etablere i de nærmeste årene, og designes med stor kapasitet for å ta unna forventet trafikkvekst fremover" sier Ulf Hafseld daglig leder i HYOP. "Vi er svært glad for å få på plass samarbeidet med Kirkevergen i Bærum, og vi mener det tiltalende designet på stasjonen vil bli en berikelse for Høvik-området" forsetter han. HYOP er et selskap som spesialiserer seg på å levere hydrogen drivstoff, og driver i dag fem hydrogenstasjoner i Østlandsområdet som har vært benyttet i uttestingsfasen. "I prosjektet på Høvik har vi et meget godt samarbeid med Akershus Fylkeskommune som har en svært tydelig hydrogenstrategi og stiller opp med finansiering i en krevende oppbyggingsfase. Prosjektet på Høvik inngår også i det store EU-prosjektet "Hydrogen Mobility Europe (H2ME)" hvor EU bidrar med finansiering for å få etablert 29 stasjoner i Nord-Europa" avslutter Ulf Hafseld.

Akershus fylke pådriver for hydrogen
Hydrogenbilene er elektriske biler hvor hydrogen utgjør energilageret, og de er velegnet til å kunne kjøre over lange strekninger og har like rask opptanking som vanlige biler. Enkelte bil-fabrikanter har startet opp produksjon av slike biler og flere vil komme med modeller de nærmeste årene. "Vi ser at med denne stasjonens kapasitet at det er mulig å starte innfasingen av hydrogen i taxiflåten" uttaler Fylkesordfører Anette Solli i Akershus Fylkeskommune. "Vi er en pådriver for hydrogen i transportsektoren i Norge, og ser dette prosjektet som en meget viktig milepæl, da det blir den første stasjonen som er designet for å kunne håndtere større flåter hydrogendrevne kjøretøy"

Med kirkens velsignelse

Kirkevergen i Bærum, Svein Erik T Andersen sier at det for Kirken i Bærum generelt, og for Høvik sokn spesielt, er viktig å kunne bidra med sin eiendom inn i et prosjekt med så tydelig miljøprofil. Bærums-menighetene har et omfattende miljøengasjement for å ivareta skaperverket, og de fleste av menighetene har kvalifisert seg som Grønne menigheter. Vi er glad for å kunne tilby en arena for å få ny, miljøvennlig teknologi på plass i nærmiljøet, sier kirkeverge Svein Erik Andersen.


2015-09-04 av: Ulf Hafseld

Det ble en høytidelig åpning av stasjonen på Gardermoen da Statsminister Erna Solberg foretok avduking av dispenseren i nervær av Fylkesordfører fra Akershus Anette Solli og en rekke andre gjester.
Etter flere år med utprøving av hydrogen som drivstoff, har HYOP nå tatt fatt på oppgaven å etablere en robust hydrogen infrastruktur som skal gjøre det mulig å starte innfasing av hydrogenbiler i Østlandsområdet. Etableringen av stasjonen på Gardermoen er et samarbeid mellom Akershus fylkeskommune, Avinor og Kunnskapsbyen Lillestrøm. En forstudie har vurdert videre muligheter for bruk av hydrogen som drivstoff på flyplassen.

Hydrogenstasjonen ved Oslo ufthavn er første brikke i den infrastrukturen som skal gjøre det mulig å starte introduksjon av hydrogenbiler i Norge. HYOP jobber nå etter en plan hvor det skal etableres fire robuste stasjoner i hovedstadsregionen over de neste to-tre årene, og sammen med stasjonen vi har i Porsgrunn skal denne infra­strukturen kunne ta imot de første 2-3000 hydrogenbilene.

2015-06-15 av: Ulf Hafseld

15. juni 2015 ble stasjonen på Kjellstad i Drammen flyttet til Gardermoen hvor den nå skal gjøre tjeneste. Dette er et samarbeid mellom Akershus Fylkeskommune, Avinor, Kunnskapsbyen Lillestrøm og HYOP. Stasjonen finner du ved innkjøringen til P5-parkeringen på Oslo lufthavn og den er nå åpen for registrerte brukere.