Er 80 Teslaer bedre enn fire års hydrogendrift?

I Budstikka 15/2 slås det opp at det er brukt 40 millioner kroner til å drive hydrogenstasjoner i fire år, med en inntekt på 502.000 kr.  Det hadde vært et dårlig resultat dersom tanken var å drive kommersiell forretningsdrift. Nå var det heldigvis ikke det som var meningen, og man må derfor dykke inn i saken for å se hva formålet var med å bruke de 40 millionene.

For å kunne nå klimamålene som er fastsatt i Parisavtalen, vil det for Norges del kreve harde kutt i det som kalles ”ikke-kvotepliktig sektor”, hvilket i hovedsak betyr landbruk og transport. Som klimaministeren uttalte på Zerokonferansen i fjor høst, vil Norge ha en krevende oppgave for å nå 40 % reduksjon i CO2 utslipp innen 2030.  Vi må komme raskt i gang om vi skal ha noen sjanse til å nå målene.

Og hvordan kan vi nå målene?  Kutte i bilkjøringen hjelper litt, gå over til kollektivt hjelper enda mer, gå og sykle er også gode bidrag.  Men det blir ikke på langt nær nok, og vi er faktisk avhengig av å ha en transportsektor som fungerer både innen yrkestransport og til private formål.  Det eneste som virkelig monner er å skifte ut drivstoffet vi bruker til nullutslippsalternativer.  Og Norge er godt i gang.  Elibilforeningen har som mål å nå 400.000 elbiler i 2020. Men fortsatt vil det være over 2 millioner personbiler som går på fossile drivstoff.  Her kan hydrogen spille en rolle siden hydrogenbilen også er en elektrisk bil som bidrar til å fjerne både lokale forurensinger og CO2.

Hydrogen krever imidlertid en annen drivstoffinfrastruktur enn elbilene, og må ha et tidlig nettverk av stasjoner for å kunne få utbredelse.  Der hvor elbilene nyttiggjorde seg stikkontakter i en tidlig fase, må hydrogenbilene ha stasjoner for å kunne tanke.  Og det er her Hyop har kommet inn.  Selskapet ble opprettet for å overta hydrogenstasjonene i 2012 etter at Statoil trakk seg ut, og har drevet landets hydrogenstasjoner siden da. I god forståelse med, og med økonomisk bistand fra Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og Transnova kunne stasjonene holdes i drift slik at vi raskt kan ta i bruk hydrogen når bilfabrikantene begynner å levere sine hydrogen­biler.

I dag selger to aktører hydrogenbiler i Norge, og flere har annonsert at de vil komme siden Norge er ett av få land i verden som kan ta i mot disse bilene nettopp fordi vi har en tidlig infrastruktur.  Som følge av dette kan vi si at det samfunns­oppdraget Hyop har hatt i de siste fem årene kan avsluttes, og vi kan nå vri kursen mot en kommersiell virksomhet.  Men det skjer ikke over natta, for vi har fortsatt krevende år foran oss før vi kan si at hydrogen drivstoff er et kommersielt produkt. Vi trenger fortsatt det offentlige som en sterk aktør som bidrar finansielt også i denne fasen.

At det er politisk vilje til å satse i denne retningen, viser de sterke subsidiene som er lagt på plass for innfasing av elbiler og hydrogenbiler.  Hyop synes da at det er synd at et bidrag fra det offentlige som gir landet en mulighet til å ta i bruk enda et nullutslipps­drivstoff vekker sterke reaksjoner.  40 millioner som Hyop har brukt, er faktisk ikke mer enn det staten avstår i avgifter og moms på 80 Teslaer.  Vi mener det må satses sterkt på begge teknologier for å nå våre klimamål.  Vårt nye radarpar fremover må bli El og Hydrogen for at vi raskest mulig skal kunne erstatte den gamle parhesten bensin og diesel.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s