• Tanking mulig for registrerte brukere med egne brikker.
  • Kontakt hyopinfo@hyop.no for å registrere deg som bruker.
  • Adresse: Forskningsveien 1, 0373 Oslo (Sintefs område)
  • GPS: Lat 59.945275 Lon 10.711970
Hydrogenstasjonen ble overtatt av Hyop i 2013, etter å ha vært drevet som en del av EU-prosjektet H2Moves Scandinavia. Stasjonen har integrert produksjon av hydrogen, hvor vann og fornybar kraft er de eneste innsatsfaktorene. Den leverer nok hydrogen til å dekke dagens etterspørsel, men vil måtte utvides for å kunne imøtekomme forventet vekst. Utvidelsen vil skje når stasjonen flyttes til Ryen i første halvår 2018.
cropped-20160125_135826194_ios.jpg