En omlegging fra en energiform til en annen tar lang tid.  Historisk sett går det ofte i femti-års sykluser før de nye løsningene har tatt helt over siden disse innebærer omfattende endringer.  Vi er nå inne i en omlegging hvor vi skal fra fossil til fornybar energi. Mange er utålmodige og ønsker en rask overgang da vi denne gangen faktisk har veldig dårlig tid.  På grunn av de menneske­skapte klimaendringene kjemper vi mot klokka og må få til omstillingen raskere enn tidligere. Hva kan vi så gjøre for å få opp farten?  Siden vi ikke vet eksakt hvilke løsninger vi trenger for å løse oppgaven bør vi søke ny teknologi på et bredt plan og prøve ut disse i praksis for å se om de kan hjelpe oss. Ser de ut til å fungere bør vi snarest mulig implementere disse.

Hyop har vært med på å få frem løsninger som kan hjelpe oss videre i utviklingen gjennom å være en pioner i innføring av hydrogen som drivstoff i Norge.  Gjennom de siste syv årene har Hyop testet ut tanking av hydrogen drivstoff gjennom et begrenset nettverk av hydrogenstasjoner på Østlandet.  Erfaringen har vist at det er fullt mulig å kjøre på hydrogen som drivstoff på regulær basis.  Egen erfaring gjennom de siste seks årene i hydrogenbil har ikke gitt et eneste stopp i kjøringen på grunn av mangel på drivstoff.  Klima­regnskapet er meget godt, og på energisiden er det kun elbilen som har et bedre energi­regnskap. Så hydrogen er sjekket ut og funnet i orden som drivstoff.

Med en god utvikling i teknologien fra bilfabrikantene har biler de sist to-tre årene kommet i salg og kan nå kjøpes til akseptable priser.  Riktignok er det kun tre modeller i markedet i dag, og flere varianter må komme før dette blir et interessant valg for mange brukere. Men med en rekkevidde på opp mot 70 mil på siste modell, og med tankingstid på tre-fire minutter, kan hydrogenbiler fort bli et alternativ for mange.  Myndighetene har sett dette og gitt hydrogenbilene samme insentiver som elbilene, med virkning frem til 2025.

Men det aller viktigste for å kunne velge en hydrogenbil i tiden som kommer er at det finnes et tilstrekkelig antall stasjoner for tanking godt spredt utover i landet vårt.  Der hvor elbilen fikk en flying start med at alle stikkontakter kunne brukes for lading, må det bygges stasjoner for at hydrogen skal kunne få en like stor utbredelse.  Av økonomiske grunner er det få aktører som setter i gang en slik utbygging på egen hånd. Utleggene blir for store og inntektene for små i en oppbyggingsfase.  Det gis noe støtte til investeringer fra sentralt hold, og kun bidrag til drift om man etablerer en stasjon i Akershus fylke.  Siden det som eksisterer av ordninger i dag er for lite målrettet og planlagt, er det få investorer som ønsker å gå inn på dette området.  Dette har Hyop fått merke ved at den private kapitalen man kan få inn til en slik oppgave er for begrenset til at det er mulig å få hjulene til å gå rundt.  Vi ser at det er en ubalanse mellom behov for tilskudd til drift og tilskudd til investeringer i nye stasjoner.  Enova bevilget før jul i fjor 24 millioner kr til fire nye stasjoner.  Hyop hadde behov for en tiendedel av dette for å sikre videre drift av sine fire stasjoner, men systemet er slik lagt opp at det ikke kan gis tilskudd til drift, men kun til nye investeringer.  Dermed må Hyops fire stasjoner legges ned.

Og siden de offentlige støtteordningene er slik innrettet, og de private aktørene er nølende med å gå inn med tilstrekkelig kapital, må Hyop innstille sin virksomhet og legge ned stasjons­driften.  Uansett, vet vi som har jobbet med dette at vi har gitt et lite men viktig bidrag til den energiomleggingen som må til, og vårt bidrag har gjort det mulig for de som kommer etter oss å bygge videre på vårt arbeid.  Vi takker alle som har bidratt til utviklingen så langt, og håper at farten snart kan settes opp med nye aktører.

Spørsmål og svar

Hva koster hydrogen?

Prisen er 90kr/kg, og gir deg 100 km vanlig kjøring.

Hvor lang tid tar det å tanke en hydrogenbil?

Fylling av tanken tar 3-5 minutter.

Er det gratis bompasseringer med hydrogenbil?

Ja, og du også kan kjøre i kollektivfeltet og parkere gratis.

Hva er fordelene med hydrogenbiler?

Rask fylletid, lang rekkevidde, null utslipp  og støyfri kjøring.

Er hydrogenbil en konkurrent til elbil?

Hydrogenbilene og elbilene skal sammen fase ut fossilbilene.

Er det farlig å kjøre hydrogenbil?

Hydrogenbiler er kollisjonstestet og godkjent på lik linje som vanlige biler.

Les mer om hydrogen på Hydrogenforum sine sider.

Les mer om hydrogen

Siste nytt

  Introduksjon av hydrogen drivstoff er en krevende oppgave hvor Hyop er en av pionerene.   I sitt syvende driftsår erfarer Hyop at tilgangen på driftskapital er så knapp at man ser seg nødt til å stanse driften av hydrogenstasjonene. Gjennom de siste syv årene har det vært en gradvis utvikling fra demonstrasjon av hydrogen som… Les mer

Continue Reading

Hyundai lanserte tidligere i år neste generasjons hydrogenbil – Nexo.  Denne har egenskaper som gjør at den kan bli en fullgod erstatning for mange av dages bensin- og dieselbiler.  Med en rekkevidde på 70 mil og oppfylling av tanken på under 5 minutter er det mange som har satt seg på liste for å få… Les mer

Continue Reading

I årene med demo-stasjoner hvor få biler skulle forsynes med hydrogen, var det relativt enkelt å få frem de små mengdene med hydrogen som skulle til.  I de siste to årene har det imidlertid vært en merkbar vekst av biler og dermed også etterspørsel av hydrogen.  HYOP har sett denne utviklingen komme, og har sammen… Les mer

Continue Reading

For å nå det ambisiøse målet om full stans i salget av fossilt drevne biler, er det helt avgjørende at det finnes virkemidler som sannsynliggjør at målet kan nås.  Normal fornuft tilsier at det ikke blir et forbud mot salg av biler, men snarere et krav om at det utelukkende skal være salg av nullutslippsbiler. … Les mer

Continue Reading

Etter fem års drift stenger demostasjonen på Gaustad. Mye verdifull erfaring er samlet inn, og stasjonen har levert hydrogen som har gitt mer enn en million km kjøring for de bilene som har tanket her. Økt etterspørsel gjør at lokaliseringen ikke lengre er hensiktsmessig, og Hyop har derfor planlagt nye stasjoner som kan gi bedre… Les mer

Continue Reading

Hydrogenstasjonen på Gaustad har vært i drift siden høsten 2011, og mange kunder har gjennom disse årene fått tanket sin hydrogenbil her.  Den har vært et kjærkomment innslag i Oslo vest, og mange synes det er svært synd at stasjonen nå skal stenges ned. I Hyop skulle vi gjerne fortsatt driften på samme lokalisering, men… Les mer

Continue Reading
Nyheter

Kjøpe hydrogenbil?

Få mer informasjon