HYOP AS

  • Besøksadresse: Gunnar Randers vei 24, 2007 Kjeller
  • Postadresse: Postboks 102, 2027 Kjeller
  • E-post: hyopinfo(at)hyop.no
  • Organisasjonsnummer:  997 843 371 MVA

Vi er:

  • Daglig leder: Ulf Hafseld, E-post: uh(at)hyop.no, Tlf. 908 94 153
  • Senior driftsingeniør (Herøya): Pål Midtbøen, E-post: pm(at)hyop.no, Tlf. 977 94 672
  • Driftsingeniør (Oslo området): Cato Sjonsti, E-post: cs(at)hyop.no, Tlf. 416 91 846

 

Fyll ut skjema under for å komme i kontakt med Hyop