Farvel rekkeviddeangst!

Når neste generasjons hydrogenbil nå er lansert av Hyundai, blir det svært tydelig at det er utbygging av infrastruktur for tanking av bilene som vil være mangelvare.  Hyundais nye hydrogenbil kommer på markedet neste år, og med den kan man kjøre opp til 80 mil på en tank, samtidig som turen innom hydrogenstasjonen for å… Les mer

Kursendring i gang

Etter en periode med lite målrettet innsats for hydrogen til transport fra myndighetenes side, har situasjonen i løpet av de siste par månedene endret seg til det bedre.  Før ferien kom Enova med sitt hydrogenprogram, hvor de utlyser støtte til tre nye hydrogenstasjoner, og i slutten av juli kom et positivt svar fra EFTA på… Les mer

El-bil eller hydrogenbil?

Nå har jeg kjørt elbil i seks år, og hydrogenbil like lenge.  Begge teknologiene har sine fordeler og ulemper, men begge har den fordelen at de bringer oss til et samfunn med lavere utslipp av klimagasser og lokale forurensinger. Når det gjelder bilkjøp er det omtrent like mange preferanser som det er personer, og skal… Les mer

Spennende bilnyheter i vente

Med de nye hydrogenbilene som kommer på markedet neste år, blir det mulig for mange flere å skifte til nullutslippsbil. Den største utfordringen i dag for å bytte til hydrogenbil er mangelen på hydrogenstasjoner.  Dagens hydrogenbiler har oppgitt rekkevidde i området 50 – 60 mil, men praktisk rekkevidde blir ofte noe kortere.  Pakker man bilen… Les mer

Feil blindspor!

Politikerne Guddal og Medhus skriver i Budstikka at hydrogen er et blindspor.  De har rett i at det finnes drivstoff som er et blindspor, men det er ikke hydrogen. Jeg forventer at politikerne vi velger som folkets representanter har evnen til å se fremover og hjelpe oss i riktig retning.  Det burde nå være allment… Les mer

Når ble utvikling gratis?

Media slår opp at Hyop har brukt store beløp på hver hydrogenbil som ruller på veien. Og regner man så enkelt er svaret riktig, for slik er teknologiutviklingens natur. Tallet som Romerikes blad presenterer 28/2 fremstår som høyt, og slik vil det alltid være om man fordeler utviklingskostnader på de første få produktene i et… Les mer