Pressemelding for lanseringen av H2ME-2 finnes her, og mer info på netssiden til H2ME

 

De mest ambisiøse initiativene for hydrogen til transport i Europa har gått sammen for å akselerere introduksjonen av hydrogen i transport­sektoren

En stor sammenslutning av europeiske partnere lanserer nå prosjektet “Hydrogen Mobility Europe (H2ME)”.  H2ME har fått 32 m € i medfinansiering fra EUs Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU), og prosjektet vil støtte introduksjonen av hydrogen­elektriske biler (FCEV) og hydrogenstasjoner i Europa.

H2ME er det største europeiske prosjekt i sin kategori, og er bygd opp rundt en allianse av de fire mest ambisiøse hydrogen mobilitetsinitiativene i Europa; “H2 Mobility Deutschland, Mobilité Hydrogène France, Scandinavian Hydrogen Highway Partnership og UK H2 Mobility.” Disse har bragt sammen de viktigste aktørene i hydrogensektoren (billeverandører, hydrogenstasjonsaktører, samt lokale og sentrale myndigheter), med formål å utvikle strategier for gjøre hydrogendrevet transport til en virkelighet i de respektive regionene.

Disse fire initiativene vil nå jobbe sammen for å oppnå resultater på et europeisk plan.  I H2ME vil det testes 200 FCEV, 125 fuel cell range-extended electric (FC RE-EVs) varebiler og 29 hydrogenstasjoner i ti land (Belgia, Danmark, Frankrike, Island, Nederland, Norge, Sverige, Storbritannia, Tyskland og Østerrrike). Prosjektet vil kobles sammen med de eksisterende nasjonale initiativene og vil gi hydrogenbilbrukerne starten på et stasjons­nettverk som etter hvert vil gjøre det mulig å kjøre utslippsfritt over hele Europa.

Konsortiet som ledes av Element Energy, inkluderer globalt ledende bedrifter innen hydrogen og brenselceller, og omfatter bilfabrikanter (Daimler, SymbioFCell, Hyundai, Honda, Intelligent Energy, Nissan), infrastrukturleverandører (Air Liquide, BOC, H2Logic, ITM, Linde, McPhy, OMV, AREVA, EIFER, H2 MOBILITY Deutschland, HYOP, Icelandic New Energy, Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences), samt organisasjoner for håndtering og disseminering av data (Cenex, Waterstofnet).

Avtalene for prosjektet ble signert i juli i år, og prosjektet har allerede levert ut de første bilene til kunder i Frankrike og Tyskland (SymbioFCell og Daimler).

Bert De Colvenaer, Executive Director av Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH-JU) uttaler: “ Å bringe hydrogen og brenselcelleteknologien til et nivå hvor teknologien er klar for markedsintroduksjon krever en bred europeisk koordinering og finansiell støtte for de første aktørene.  FCH-JU er derfor villig og interessert i å støtte dette viktige prosjektet som en del av en europeisk introduksjon av hydrogenelektriske biler, og dermed vise det fulle potensialet for dette europeiske offentlig-private samarbeidet.”

Ben Madden, Director at Element Energy uttaler: “ Vi er veldig fornøyd med å lede dette prosjektet, som vil medføre vesentlig endring i hastigheten og skalaen hydrogenbiler og hydrogenstasjoner vil bli introdusert i Europa.  Et stort internasjonalt krafttak over de to siste årtiene, har utviklet teknologien for hydrogenbiler til et punkt hvor det er teknisk klart for markedsintroduksjon.  H2ME vil muliggjøre en bredt anlagt demonstrasjon av teknologiens utviklingsnivå, og samtidig fremskaffe viktig læring omkring tidligbrukernes erfaring samt de faktiske utfordringene med en bred utrulling av teknologien.”

Frank Sreball, Direktør for Joint Venture H2 MOBILITY Deutschland uttaler: “Starten av dette prosjektet er et avgjørende skritt mot etableringen av et tett nettverk av hydrogenstasjoner i Tyskland.  En pålitelig hydrogen infrastruktur er et absolutt krav for å gjøre det mulig å rulle ut hydrogenelektriske biler fra serieproduksjonen av biler som kommer i løpet av de nærmeste årene.  Sammen med våre partnere vil vi vise at hydrogenenergi er en innovativ løsning som svarer på våre utfordringer om bærekraftig transport.  Det store antallet hydrogenstasjoner og –biler i prosjektet vil gi grunnlag for en meningsfull analyse og evaluering av driftsdata.  Vi forventer at disse erfaringene vil gi oss det nødvendige bidraget til å komme oss forbi de siste hindrene på veien til markedsintroduksjonen.”

I Norge vil HYOP være ansvarlig for å etablere en av stasjonene i H2ME-nettverket.  “ Dette vel-koordinerte prosjektet vil bli et avgjørende skritt for utviklingen av hydrogen infrastruktur i Europa, og her spiller Norge en viktig rolle” sier Ulf Hafseld, daglig leder for HYOP.  ”Prosjektet vil sikre at vi kan få etablert en robust og pålitelig infrastruktur som gir tidligbrukere av hydrogenbiler tillitt til teknologien” forsetter han.

Leveransen av biler til prosjektet bidrar Hyundai Motor Norway med. ”Vi er svært stolte av å kunne bidra til å realisere prosjektet og ser dette som et betydelig bidrag til fortsettelsen av satsningen på hydrogen i Norge”, sier Jørn Jakobsen, flåtesjef for Hyundai. ”Å få etablert en stasjon langs en viktig innfartsåre til hovedstaden vil kunne vise seg å være en brekkstang for hydrogen og gi økt interesse for denne teknologien. Bilbransjen kommer for fullt med hydrogenbiler og dette er en uunngåelig del av fremtiden og det grønne skiftet.”

SLUTT

For ytterligere informasjon kontakt lisa.ruf@element-energy.co.uk  eller ulf.hafseld@hyop.no

 

About H2ME

This €68 million demonstration project is co-funded with €32 million from the Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU), a public private partnership supporting fuel cell and hydrogen energy technologies in Europe.

About the FCH JU

The Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) is a unique public private partnership supporting research, technological development and demonstration activities in fuel cell and hydrogen energy technologies in Europe. Its aim is to accelerate the market introduction of these technologies, realising their potential as an instrument in achieving a carbon-lean energy system.

The three members of the FCH JU are the European Commission, fuel cell and hydrogen industries represented by the NEW Industry Grouping and the research community represented by Research Grouping N.ERGHY.

About the Hydrogen Mobility Initiatives

H2 MOBILITY Deutschland: www.H2-mobility.de  

Mobilité hydrogène en France: www.afhypac.org/images/documents/h2_mobilit_france_fr_final.pdf http://www.afhypac.org/images/documents/h2_mobilit_france_fr_final.pdf

Scandinavian Hydrogen Highway Partnership (SHHP): www.scandinavianhydrogen.org

UK H2 Mobility: www.ukh2mobility.co.uk 

The H2ME partners

Coordinator: Element Energy

Car manufacturers: Daimler, SymbioFCell, Hyundai, Honda, Intelligent Energy, Nissan

Infrastructure providers: Air Liquide, BOC, H2Logic, ITM, Linde, McPhy, OMV, AREVA, EIFER, Falkenberg Energi, H2 MOBILITY Deutschland, HYOP, Icelandic New Energy, Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences.

Data monitoring and dissemination: Cenex, Waterstofnet.

About Fuel Cells and Hydrogen technologies

Fuel cells, as an efficient conversion technology, and hydrogen, as a clean energy carrier, have a great potential to help fight carbon dioxide emissions, to reduce dependence on hydrocarbons and to contribute to economic growth.
About Element Energy

Element Energy is a leading low carbon energy consultancy working in a range of sectors including low carbon transport, low carbon buildings, renewable power generation, carbon capture and storage, energy networks, and energy storage. Element Energy works with a broad range of private and public sector clients to address challenges across the low carbon energy sector and has been involved in establishing and delivering many of the FCH JU projects in the hydrogen transport sector.