For å nå det ambisiøse målet om full stans i salget av fossilt drevne biler i 2025, er det helt avgjørende at det finnes virkemidler som sannsynliggjør at målet kan nås.  Normal fornuft tilsier at det ikke blir et forbud mot salg av biler, men snarere et krav om at det utelukkende skal være salg av nullutslippsbiler.  I så fall må det finnes et utvalg av bilmodeller som tilfredsstiller markedet.  Per i dag er et slikt bredt spekter av nullutslippsmodeller ikke tilgjengelig, ei heller en etablert infrastruktur som kan betjene en slik flåte.

Foruten et rikt utvalg av elbiler trenger vi mange hydrogenbiler for å nå målet i 2025. Hydrogenbilen har en rekke bruksområder hvor den vil være et naturlig førstevalg for flere, men forutsetter at en tilstrekkelig god infrastruktur for drivstoff er på plass. Og løser vi det vil hydrogenbilen bli en behagelig måte å kutte klimagassutslipp på. Vi kan dermed opprettholde vår levestandard gjennom å gjøre ting på en smartere måte.

HYOP er en pioner på hydrogen infrastruktur og er Norges mest erfarne aktør.  Vi jobber med å tilpasse infrastrukturen til en økende etterspørsel, og vil om kort tid ha oppgradert stasjonen på Høvik til å ha to linjer og god forsyningskapasitet.  Denne vil være den første i sitt slag som bygges opp fra grunnen av for å håndtere en større bilflåte. Stasjonen på Høvik vil utvikles videre i årene som kommer, og skal kunne ta unna forventet vekst.

Tilsvarende stasjon skal HYOP bygge sentralt beliggende ved Ryenkrysset, og byggesøknaden er nå inne til behandling hos kommunen.  Målet er at første bil skal kunne tanke der i år.  Stasjonene på Gardermoen og Lillestrøm vil bli styrket med økt lager slik at de kan betjene flere biler.

Forsyningsmessig har HYOP nettopp bygget en ny transportmodul – kalt Energihotellet – som frakter fornybart hydrogen fra vår stasjon i Porsgrunn til Oslo-området.  Her har vi tatt i bruk ny teknologi som gjør at vi får en kraftig forbedring i forsyningsevnen samtidig som vi reduserer vekten av emballasjen med 20 tonn per tur.  Sammen med et nytt produksjons­anlegg som vi vil sette inn på Ryen, gir dette rimelig, god og sikker forsyning av hydrogen til våre stasjoner.

For å lykkes med dette, og samtidig bli en sterk aktør i den videre utbyggingen av infrastruktur i Norge, trengs det kapital.  Så langt har HYOP fått god tildeling av midler fra offentlige instanser til bygging av nye stasjoner, både fra Akershus fylkeskommune, Enova og EU.  HYOP vil fortsette å jobbe for at det offentlige skal bidra i oppbyggingsfasen for dette nye drivstoffet.  Andelen privat kapital har økt de siste årene, og bør nå øke ytterligere for å sette HYOP i stand til å gjøre jobben som trengs.

Nå kan også du bli med på å sette fart på dette arbeidet.  Gjennom å tilby deleierskap i HYOP ønsker vi å engasjere flere i denne viktige jobben, og vi inviterer firmaer og privatpersoner til å bli med på å få satt farten og kursen.  HYOP tror hydrogen drivstoff blir en lønnsom forretning så snart volumene øker, og mener selskapet er godt posisjonert for å ta en andel av dette markedet.  HYOP jobber med ulike løsninger for finansiering av selskapet, og vil gjerne ha med engasjerte personer og bedrifter på den videre ferden.  Dersom denne muligheten fenger din interesse, gir vi deg muligheten til å utvide engasjementet ved å bli med HYOP for å bygge opp markedet for fornybart drivstoff i Norge.

HYOP inviterer deg til å delta i den kommende emisjonen i selskapet.  Vi åpner opp for mindre poster på investeringssiden, men vil sette 10.000 kr som nedre grense for deltagelse.  Dersom du ønsker å bli med på dette, ta kontakt med daglig leder Ulf Hafseld på uh@hyop.no, og vi vil sende deg ytterligere informasjon om selskapets planer og om hvordan du kan bli medeier i HYOP.