Det blir nå mer og mer realistisk å tenke seg at det kan utvikles en transportsektor hvor  de aller fleste kjøretøyene går på drivstoff som gir null utslipp. Dette er viktig med tanke på de tøffe utslippsreduskjonene vi er nødt til å foreta de nærmeste årene.  Arbeidet med å innføre nullutslippskjøretøy skyter nå fart, og det blir stadig mer fokus på at hydrogen har en viktig rolle å spille i denne transformasjonen.  Det går mot en full elektrifisering av kjøretøyene hvor energien lagres om bord i batterier og som hydrogen. Et positivt aspekt med denne omveltningen er at forbrukerne kan få kjøretøy som er svært like som dagens modeller, og folk flest kan dermed opprettholde sin levestandard og ferdselsmønster samtidig som man kutter utslipp av klimagasser og lokale forurensninger.  Dette er en logisk og effektiv måte å bidra til kutt i lokale og globale forurensninger.

Hyop er en pioner i introduksjonen av hydrogen i transportsektoren, og er med på å drive utviklingen gjennom å levere hydrogen drivstoff fra sitt stasjonsnettverk.  Den utslippsfrie profilen ved bruk av hydrogen i bilen komplementeres av utslippsfri produksjon av hydrogen.  Alt hydrogen som Hyop leverer er produsert fra vann og fornybar kraft, hvilket sikrer en helt utslippsfri verdikjede for drivstoffet som selges på Hyops stasjoner. Hyop vil arbeide for at også lastebilene som transporterer hydrogen til stasjonene skal gå på hydrogen så snart slike blir tilgjengelige på markedet.

Ønsker du  å engasjere deg i dette arbeidet?  Hyop har åpnet for å få flere inn på eiersiden i selskapet.  Ta kontakt med daglig leder Ulf Hafseld på e-post uh@hyop.no om dette er av interesse.