Hyop har åpnet for å få flere inn på eiersiden i selskapet.  Ta kontakt med daglig leder Ulf Hafseld på e-post uh@hyop.no