—Hyop ble stiftet i desember 2011 og eies av Kjeller Innovasjon, Erikstølen Invest (daglig leder) samt fire aksjonærer med en mindre eierandel. Selskapet har i dag fire ansatte med lang erfaring fra industri, hydrogenteknologi og drift av hydrogenstasjoner.  Vi er landets ledende leverandør av hydrogen drivstoff med fire stasjoner i drift på Østlandsområdet.  Våren 2017 vil den femte stasjonen åpne på Høvik i Bærum, og stasjonen på Gaustad skal flyttes til Ryen og forsterkes.

—Hyop har startet omstillingen fra å være et selskap som driver demonstrasjon og uttesting av hydrogenstasjoner, til å bli et selskap som skal etablere og drive et nettverk av kommersielle stasjoner

—Hyop vil være tilstede i hele verdikjeden fra produksjon av hydrogen til distribusjon og salg av hydrogen drivstoff på hydrogenstasjoner