—Hyop ble stiftet i desember 2011 og eies av Kjeller Innovasjon, Erikstølen Invest (daglig leder) samt fire aksjonærer med en mindre eierandel. Selskapet har i dag tre ansatte med lang erfaring fra industri, hydrogenteknologi og drift av hydrogenstasjoner.  Vi er landets ledende leverandør av hydrogen drivstoff med fem stasjoner i drift på Østlandsområdet.   Hyops siste stasjonen ligger på Høvik i Bærum, og representerer den første av neste generasjons stasjoner.  Stasjonen på Gaustad skal etter hvert legges ned, og ersattes med en robust stasjon på  Ryen.

—Hyop har startet omstillingen fra å være et selskap som driver demonstrasjon og uttesting av hydrogenstasjoner, til å bli et selskap som skal etablere og drive et nettverk av kommersielle stasjoner

—Hyop vil være tilstede i hele verdikjeden fra produksjon av hydrogen til distribusjon og salg av hydrogen drivstoff på hydrogenstasjoner