• Betaling skjer med vanlige betalingskort (Visa, Mastercard)
  • Adresse: Hydroveien 67, 3936 Porsgrunn
  • GPS: Lat: 59.120887 Lon: 9.635686
Stasjonen på Herøya i Porsgrunn ligger i utkanten av industriområdet på Herøya og er Norges eldste hydrogenstasjon.  En rekke innovative løsninger er testet ut på denne stasjonen før de er satt i drift andre steder. En annen type fylleteknikk benyttes ved denne stasjonen, slik at fylling kan ta noen minutter ekstra.  Betaling med vanlig betalingskort er nå innført ved stasjonen, og dette skal senere også implementeres ved Hyops andre stasjoner.

 

hyopporsgrunn