Hyop driver fem hydrogenstasjoner og er landets ledende og mest erfarne leverandør av hydrogen drivstoff. Stasjonene vi har i dag har vært en del av en demo-infrastruktur for å teste ut hvor egnet hydrogen er som drivstoff for biler. Erfaringene er så gode at både bilprodusenter, Hyop og andre selskaper i en rekke land som utvikler infrastruktur for hydrogen drivstoff nå planlegger for den pre-kommersielle fasen før en storstilt introduksjon kan skje. I Hyop flytter vi derfor nå noen av våre stasjoner for å gjøre de større og mer robuste.

Våre hydrogenstasjoner ligger på Høvik, Lillestrøm og Gardermoen i Akershus, Gaustad i Oslo og Herøya i Porsgrunn. Stasjonen på Gaustad er nå stengt.  Som erstatning  planlegger vi å  bygge en større stasjon på Ryen.

 Alle stasjonene er tilgjengelige døgnet rundt og leverer hydrogen ved 70 MPa (700 bar), men med ulike betalingsløsninger. For å lese mer om hver enkelt stasjon, trykk på ikonene.